Průkaz eneregické náročnosti budov

PENB

Od 1. ledna 2022 platí nová vyhláška č.264/2000 Sb. o energetické náročnosti budov která mění několik zásadních hodnot. Požadavky na energetickou náročnost budovy stanovené na nákladově optimální úrovni - požadavky na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie a pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie od 1. ledna 2022, stanovené výpočtem na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, pokud hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedené v § 3 odst. 1 písm. a), b) a d) nejsou vyšší než referenční hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu.
Dále se mění grafické znázornění průkazu

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) je díky novele zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií nezbytným podkladem při stavbě, rekonstrukci, prodeji a pronájmu všech typů nemovitostí. Od určité velikosti a typu nemovitosti je nezbytný i při samotném vlastnictví. Pro vystavení průkazu PENB se na nás můžete obrátit v rámci celé republiky.
Kontaktovat nás můžete na e-mailu, ověříme Vaše možnosti na "Poptávka - průkaz energetické náročnosti budovy".

Potřebujete zpracovat tzv. PENB, abyste mohli pronajímat objekt, případně ho potřebujete při prodeji budovy/objektu. Vzor průkazu PENB, zeptejte se nás jak by mohl vypadat ten Váš. "Poptávka - průkaz energetické náročnosti budovy".

Klasifikační třídy energetické náročnosti budovy:

Energetický audit i pro dotační programy

Značná část finančních prostředků může mizet v nákladech za energie. Pokud jste zjistili, že Vás náklady za dodanou energii zásadně omezují, tak je zpracování energetického auditu Vaší nemovitosti možností zjistit, kde ušetřit. Auditor u Vás zajistí informace o dosavadním stavu využívání všech druhů energií v budově. Následně pak zpracuje zprávu, kde uvidíte možnosti a opatření, která povedou k úsporám v budoucnu. Povinnost zpracovat energetický audit vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jestliže Vaše spotřeby překračují zákonem stanovenou spotřebu energie, která je uvedena v prováděcí vyhlášce č. 480/2012 Sb. Energetický audit tedy musíte povinně vypracovat, pokud překročíte:

Seznam