Podmínky užívání webu

Podmínky použití

Úvod

Vítejte na webových stránkách společnosti Svoboda Služby. Následující podmínky užívání platí pro webové stránky Svoboda Služby a my Vás žádáme o jejich pečlivé pročtení. Tyto podmínky obsahují informace o tom, jak můžete užívat obsah webových stránek, jak zpracováváme vaše osobní údaje a jaká cookies jsou použita na webových stránkách. Odkazy na „Svoboda Služby“, „nás“ nebo „my“, které naleznete níže v textu, jsou odkazy na společnost Svoboda Služby (poskytovatele těchto webových stránek). Pro účely provozování svých webových stránek a těchto podmínek užívání se bude společnost Svoboda Služby řídit zákony ustanovenými českými zákonodárci. Jelikož společnost Svoboda Služby může spolupracovat i se subjekty z celého světa, vezměte prosím na vědomí, že pokud bude jako poskytovatel určitých webových stránek či služby uvedena jiná společnost, mohou zákony země, kde je taková společnost založena, ukládat jiná nebo dodatečná pravidla. V takovém případě budou platit příslušné zákony dané země a takovýto subjekt je bude v požadovaném rozsahu dodržovat.

Autorská práva a další práva duševního vlastnictví

Informace o autorských právech a ochranných známkách

Všechna práva k obsahu těchto webových stránek, jako je text, grafika, loga, obrázky, videoklipy, audioklipy a programy, jsou majetkem společnosti Svoboda Služby nebo třetích stran a jsou chráněna zejména českými i mezinárodními zákony o právech duševního vlastnictví. Všechna práva jsou vyhrazena.

Materiály na těchto webových stránkách poskytuje společnost Svoboda Služby jako službu svým zákazníkům a tyto materiály mohou být využívány pouze v souladu s níže uvedenými podmínkami. Stahováním materiálů z těchto webových stránek souhlasíte s danými podmínkami užívání.

Neoprávněné použití či distribuce obsahu těchto webových stránek může porušit autorská práva a/nebo jiné české či mezinárodní zákony a takové porušení může být soudně zažalováno.

Používání ochranných známek společnosti Svoboda Služby

Ochranné známky a obchodní značky společnosti Svoboda Služby mohou být použity pouze v souladu s těmito podmínkami užívání nebo s předchozím písemným souhlasem společnosti Svoboda Služby. Použití ochranných známek společnosti Svoboda Služby při reklamě a propagaci výrobků a služeb společnosti Svoboda Služby vyžaduje předchozí písemný souhlas.

Užívání obsahu webových stránek

Tyto webové stránky a jejich obsah nesmí být měněn, přenášen, reprodukován, zveřejňován, licencován, přemísťován, prodáván nebo jinak využívány pro jakékoli komerční využití bez předchozího písemného souhlasu společnosti Svoboda Služby.

Společnost Svoboda Služby souhlasí s tím, abyste si při seznamování se s obsahem webových stránek v případě potřeby vytvářeli dočasné kopie obsahu těchto webových stránek. Také si můžete vytisknout tolik obsahu webových stránek, kolik přiměřeně odpovídá soukromým potřebám, a můžete na naše webové stránky odkazovat. Jakékoli další užívání informací na webových stránkách je přísně zakázáno.

Při pořizování kopií informací na webových stránkách nesmíte informace upravovat ani nesmíte odstranit informace o autorských právech nebo název společnosti Svoboda Služby.

Vyloučení odpovědnosti

Informace na webových stránkách jsou obecné a neměly by být používány jako jediný a výhradní zdroj při rozhodování o důležitých otázkách. Neustále pracujeme na zajištění toho, aby byly naše webové stránky přesné, úplné a aktuální, nicméně vždy existuje riziko, že například překlepy, vnější vlivy a technické chyby povedou k zavádějícím informacím. To znamená, že společnost Svoboda Služby nemůže zaručit a nepřijímá odpovědnost za to, že budou informace vždy správné, úplné a aktuální.

V případě, že společnost Svoboda Služby odkazuje na webové stránky třetí strany, slouží takovýto odkaz pouze pro pohodlí uživatelů a společnost Svoboda Služby neponese žádnou odpovědnost za obsah či přesnost informací uvedených na takových webových stránkách.

Materiál od uživatelů

Jakýkoli materiál a jiná sdělení, které přenesete nebo umístíte na tyto webové stránky v souvislosti s využíváním funkcí webových stránek, budou považovány za nedůvěrné. Společnost Svoboda Služby bude mít právo použít takový materiál pro komerční i nekomerční účely.

Při používání webových stránek nesmíte poskytovat žádný materiál nebo informace, které jsou nezákonné, mohou být považovány za urážlivé nebo za marketing nebo které jsou jakýmkoli jiným způsobem vnímány jako nepatřičné. Takový obsah bude z webových stránek odstraněn a rovněž si vyhrazujeme právo ukončit Vaše služby na webových stránkách, které jste začali využívat.

Pokud bude tento materiál nebo sdělení, které nám zašlete přes webové stránky, obsahovat osobní údaje, budou platit podrobnosti uvedené v části Zpracovávání osobních údajů níže.

Různé

Společnost Svoboda Služby může kdykoli změnit tyto podmínky užívání, rozhodnout o zveřejnění nebo odstranění příspěvků a obsahu na webových stránkách a/nebo webové stránky znepřístupnit. Pokud se podmínky užívání změní, budete o tom informováni zveřejněním nové verze na webových stránkách. Žádáme vás proto, abyste sledovali případné nové verze podmínek užívání.