Dotační programy pro fyzické osoby, podnikatele a právnické osoby

Podání žádostí o dotace z operačních programů OP PIK a nově OP TAK pro nové období 2021–2027:

Podání dotace v programu „Nová Zelená Úsporám“:

Podání dotace v programu „Fotovoltaika“:

Podání dotace v programu „Modrá Úsporám“:

Výčet dokumentů