Reference & Galerie

Název projektu, město, rok realizace projektu a zpracovaná služba za rok 2022
Dotace na výměnu otvorových výplní v RD Zpracování PD pro podání žádosti
Obstarání Energetického posudku
Vypracování žádosti v programu AIS
Komunikace s fondem
Říčany U Brna, 2022
Dotace na komplexní zateplení BD Zpracování PD pro podání žádosti
Obstarání Energetického posudku
Vypracování žádosti v programu AIS
Komunikace s fondem
Brno-střed Štýřice, 2022
VZMR na vybudování speciálních učeben pro gymnázium v Hustopečích Zpracování PD pro bourací práce
Zpracování PD ve sloučeném řízení
Zpracování PD pro provádění stavby
Vyřízení inženýrských činností
Zajištění autorského dozoru
Hustopeče, 2022 - 2023
Dotace na výměnu otvorových výplní v RD Zpracování PD pro podání žádosti
Obstarání Energetického posudku
Vypracování žádosti v programu AIS
Komunikace s fondem
Říčany U Brna, 2022
Název projektu, město, rok realizace projektu a zpracovaná služba za rok 2021
Dotace na zateplení RD Zpracování PD pro podání žádosti
Obstarání Energetického posudku
Vypracování žádosti v programu NZÚ
Komunikace s fondem
Ivančice, 2021
Dotace na pořízení výrobních strojů Zpracování Podnikatelského plánu
Obstarání Energetického posudku
Obstarání Výběrového řízení v hodnotě nad 2 mil. Kč
Vypracování žádosti v programu MS2014+
Komunikace s fondem
Pohořelice, 2020 - 2021
Dotace na obnovu místních komunikací Zpracování Popisu akce
Obstarání povinných příloh
Obstarání Výběrového řízení v hodnotě nad 2 mil. Kč
Vypracování žádosti v programu DIS ZAD
Komunikace s fondem
Pravlov, 2021 - 2022
Změna stavby před dokončením Zpracování projektové dokumentace
Vyřízení inženýrských činností
Unkovice, 2021
Projekt novostavby chodníku v obci ke hřbitovu Zpracování PD pro společné řízení
Vyřízení inženýrských činností
Komunikace s DOSS a správci sítí
Pravlov, 2021 - 2022
Projekt komplexní rekonstrukce RD Zpracování PD pro společné řízení
Obstarání Energetického průkazu
Komunikace s DOSS a správci sítí
Dobré Pole, 2021
Projekt obnovy místní komunikace v obci Zpracování PD pro provádění stavby
Vyřízení inženýrských činností
Komunikace se správci sítí
Pravlov, 2021
Projekt novostavby RD Zpracování PD pro společné řízení
Obstarání Energetického průkazu
Komunikace s DOSS a správci sítí
Hlohovec, 2021
Název projektu, město, rok realizace projektu a zpracovaná služba za rok 2020
Přeložka SEK CETIN Pohořelice Zpracování projektové dokumentace
Vyřízení inženýrských činností
Pohořelice, 2020
Projekt změna stavby před dokončením Zpracování PD pro společné řízení
Obstarání Energetického posudku
Komunikace s DOSS a správci sítí
Pavlov, 2020
Místní komunikace a parkoviště Zpracování projektové dokumentace
Vyřízení inženýrských činností
Pohořelice, 2020
Projekt obnovy místní komunikace v obci Zpracování PD pro provádění stavby
Vyřízení inženýrských činností
Komunikace se správci sítí
Pravlov, 2020
Projekt novostavby chodníku v obci Zpracování PD pro společné řízení
Vyřízení inženýrských činností
Komunikace s DOSS a správci sítí
Pravlov, 2020
Průmyslová výrobní budova a kanceláře Zpracování projektové dokumentace
Vyřízení inženýrských činností
Komunikace s DOSS a správci sítí
Brno, 2019 - 2020
Bytové domy Znojemská Pohořelice Zpracování projektové dokumentace
Změny stavby před dokončením
Vyřízení inženýrských činností
Pohořelice, 2018 - 2020
Název projektu, město, rok realizace projektu a zpracovaná služba za rok 2019
Přeložka Plyn GasNet Pohořelice Zpracování projektové dokumentace
Vyřízení inženýrských činností
Pohořelice, 2019
Dotace na dešťovou vodu Zpracování PD pro podání žádosti
Vypracování žádosti v elektronickém systému
Komunikace s fondem
Popice, 2019
Projekt změna stavby před dokončením Zpracování PD pro podání žádosti
Obstarání Energetického posudku
Komunikace s DOSS a správci sítí
Mutěnice, 2019
Dotace na zateplení RD Zpracování PD pro podání žádosti
Obstarání Energetického posudku
Vypracování žádosti v programu NZÚ
Komunikace s fondem
Dolní Loučky, 2019
Projekt novostavby RD skrytý pod terénem Zpracování PD pro společné řízení
Vyřízení inženýrských činností
Komunikace s DOSS a správci sítí
Znojmo, 2019
Dotace na zateplení RD Zpracování PD pro podání žádosti
Obstarání Energetického posudku
Vypracování žádosti v programu NZÚ
Komunikace s fondem
Oslavany, 2019
Název projektu, město, rok realizace projektu a zpracovaná služba za rok 2018
Pasport Lisovny vín s ubytováním Zpracování projektové dokumentace
Vyřízení inženýrských činností
Mutěnice, 2018
Dotace na zateplení RD Zpracování PD pro podání žádosti
Obstarání Energetického posudku
Vypracování žádosti v programu NZÚ
Komunikace s fondem
Želešice, 2018
Projekt novostavby RD, skleník a bazén Zpracování PD pro společné řízení
Vyřízení inženýrských činností
Komunikace s DOSS a správci sítí
Bratrušov, 2018
Projekt novostavby rybníčků a tůněk Zpracování PD pro společné řízení
Obstarání stanoviska Bezpečnostní zatřídění vodních děl
Komunikace s DOSS
Bratrušov, 2018
Dotace na zateplení RD Obstarání Energetického posudku
Vypracování žádosti v programu NZÚ
Komunikace s fondem
Jehnice, 2018
Dotace na dešťovou vodu Zpracování PD pro podání žádosti
Vypracování žádosti v elektronickém systému
Komunikace s fondem
Brno, 2018
Dotace na zateplení RD Zpracování PD pro podání žádosti
Obstarání Energetického posudku
Vypracování žádosti v programu NZÚ
Komunikace s fondem
Hodonín, 2018