Soukromí

Zpracovávání osobních údajů

Úvod

Vaše soukromí je pro nás důležité a při veškerém zpracovávání osobních údajů usilujeme o vysokou úroveň ochrany. V rámci EU/EHP platí od května 2018 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

V souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů bude společnost Svoboda Služby nebo společnost, která bude jinak specifikována jako správce údajů, odpovídat za zpracování vašich osobních údajů, jak je uvedeno níže. Pokud máte otázky týkající se této informace nebo pokud si přejete vykonat některé ze svých práv, jež jsou stanovena níže, kontaktujte prosím společnost Svoboda Služby prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v části s informacemi o kontaktech.

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Termín „osobní údaje“ označuje takové informace, které se mohou přímo či nepřímo vztahovat k vám jako fyzické osobě. Takovými údaji jsou například jméno, fotografie, osobní identifikační číslo, kontaktní údaje, Vaše příspěvky do soutěží, Vámi provedené volby, Vaše chování na webu nebo Vaše IP adresa. Zpracovávání osobních údajů označuje jakýkoliv úkon, který my nebo třetí strana, se kterou spolupracujeme, s osobními údaji učiní, jako je například shromažďování, zaznamenání a uložení.

Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze pro určité a výslovně vyjádřené účely a nesmějí být následně zpracovávány pro žádný účel, který je nad rámec těchto účelů, pokud k tom Svoboda Služby nezíská samostatný právní titul.

Osobní údaje, které nám poskytnete, budou zpracovávány výhradně pro účely vyřizování jakéhokoli Vašeho požadavku či pro vytvoření dohody s Vámi, a také k poskytování informací a služeb ve vztahu k takovému požadavku či dohodě. To se může například týkat zaznamenání vašeho zájmu o naše produkty, o soutěže inzerované na našich stránkách, jichž se rozhodnete zúčastnit, nebo přihlášení k odběru newsletterů, které si objednáte.

Vaše osobní údaje mohou být rovněž použity pro účely marketingu a sledování chování zákazníků za účelem prodeje produktů a služeb a jejich vývoje a zlepšování. Pokud si nepřejete dostávat marketingová sdělení a/nebo jakékoliv nabídky, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v části s informacemi o kontaktech.

Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány pro statistické účely, abychom věděli, jak uživatelé webové stránky užívají, mohli jejich chování analyzovat a přizpůsobovat jim zobrazení obsahu na míru. Tyto údaje jsou nicméně zpracovávány pouze souhrnně nebo v podobě, která neumožní vás individuálně identifikovat. Údaje jsou rovněž zpracovávány nepřímo v souvislosti s vývojem, testováním a správou IT systémů, které běží na pozadí našich webových stránek.

Pokud využíváte funkce našich webových stránek, které vám umožní vkládat informace nebo jiný obsah, vezměte prosím na vědomí, že vkládané informace mohou rovněž obsahovat osobní údaje. Pokud Vámi vkládané informace obsahují údaje o dalších osobách, můžete je zveřejnit pouze, pokud k tomu máte od dotyčných osob souhlas.

Právní rámec pro zpracovávání a doba uložení

Společnost Svoboda Služby zpracovává Vaše osobní údaje, pokud je to potřebné pro účely plnění smlouvy s Vámi nebo pokud má jiný oprávněný a opodstatněný zájem na zpracovávání Vašich osobních údajů. Pokud by mělo dojít ke zpracovávání Vašich osobních údajů pro některý z účelů, pro který je podle platné legislativy nezbytný Váš souhlas, získání vašeho souhlasu předchází vlastnímu zahájení takového zpracovávání.

Údaje, které shromáždíme v souladu s výše uvedeným, budou smazány, jakmile bude naplněn účel jejich zpracovávání a doběhnou všechny lhůty s tím související.

Bezpečnost pro účely ochrany osobních údajů

Společnost Svoboda Služby chrání Vaše osobní údaje vysokou úrovní bezpečnostních opatření a přijala v tomto směru příslušná technická a organizační opatření, aby ochránila Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, změnami, šířením nebo zničením.

Omezení týkající se poskytnutí osobních údajů

Můžeme si najmout externí partnery, kteří budou provádět úkoly naším jménem, jako je poskytování IT služeb nebo marketing, správa tiskových zpráv, analýzy údajů nebo statistiku. Provádění těchto služeb může znamenat, že naši partneři, jak v rámci EU/EHP, tak mimo ně, budou moci získat přístup k Vašim osobním údajům. Společnosti, které naším jménem zpracovávají osobní údaje, s námi musejí vždy podepsat smlouvu, abychom byli schopni zaručit vysokou úroveň ochrany vašich osobních údajů i u našich partnerů.

Speciální bezpečnostní opatření jsou přijata ve vztahu k našim partnerům mimo EU/EHP, jako je například podpis smluv, které obsahují standardizovaná vzorová ustanovení pro předání údajů, která přijala Komise EU a která jsou zveřejněna na jejích webových stránkách.

Společnost Svoboda Služby může rovněž zveřejnit Vaše osobní údaje třetím stranám, například policii nebo jiným veřejným orgánům, pokud to souvisí s vyšetřováním trestných činů nebo pokud jsme jinak povinni zveřejnit takové údaje ze zákona nebo na základě rozhodnutí veřejného orgánu.

Externí odkazy

Tyto informace o zpracovávání osobních údajů se týkají vašich údajů, které společnost Svoboda Služby zpracovává na svých webových stránkách. Naše webové stránky mohou někdy obsahovat odkazy na externí webové stránky nebo služby, které neovládáme. Pokud využijete odkaz na externí webové stránky, doporučujeme Vám, abyste se seznámili se zásadami zpracování osobních údajů, tak i s informacemi o cookies, které pro příslušné webové stránky platí.

Vaše práva a právo podat stížnost

Podle platné legislativy o ochraně osobních údajů máte kdykoliv právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jsou zpracovávány, požadovat opravu chybných údajů, požadovat, aby společnost Svoboda Služby ukončila zpracovávání Vašich údajů a smazala je, požadovat, aby bylo zpracovávání Vašich osobních údajů omezeno, vykonávat práva související s přenositelností údajů, odvolat souhlas s konkrétním zpracováváním (v případech, kdy byl takový souhlas získán) a podat námitku proti zpracovávání osobních údajů. V takovém případě kontaktujte společnost Svoboda Služby prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže. Rovněž máte kdykoliv právo podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje byly zpracovány v rozporu s platnou legislativou v oblasti ochrany údajů.

Kontaktní údaje

Společnost Svoboda Služby je správcem údajů pro účely zpracování Vašich osobních údajů. Pokud máte nějaké otázky týkající se toho, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, nebo chcete získat kontaktní údaje a informace o osobě odpovědné za záležitosti související s osobními údaji, kontaktujte nás prosím e-mailem nebo poštou.

Konktaktní údaje najdete na adrese https://www.svobodatech.cz/kontakt.html

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Informace o cookies a o tom, jak se jim můžete vyhnout

Používání cookies společností Svoboda Služby

Na našich webových stránkách používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve vašem zařízení, když procházíte a používáte webové stránky nebo jiné online služby, například pro účely umožnění určitých funkcí či pohybu na webových stránkách.

Cookies používáme ke zlepšení vašeho uživatelského komfortu, výběru jazyka, souhrnným statistikám o počtu návštěvníků webových stránek a k získání údajů o tom, jak jsou webové stránky používány. Tyto údaje nám umožňují rozvíjet a optimalizovat webové stránky.

Cookies jsou někdy používány ke shromažďování údajů, jež jsou považovány za osobní údaje, jako jsou IP adresy, ale ne osobních údajů, které jsou přímo přiřaditelné k vám jako jednotlivci. Cílem je vytváření personalizovaného a relevantního obsahu pro vás jakožto návštěvníka.

Cookies mohou být buď vymazány automaticky, když uživatel zavře svůj webový prohlížeč (takzvaná „session cookies“), nebo mohou být uloženy v uživatelově počítači za účelem usnadnění budoucích návštěv webových stránek (takzvaná „trvalé cookies“). Trvalé cookies jsou rovněž po určité době automaticky vymazány.

Společnost Svoboda Služby může kdykoli změnit tyto podmínky užívání, rozhodnout o zveřejnění nebo odstranění příspěvků a obsahu na webových stránkách a/nebo webové stránky znepřístupnit. Pokud se podmínky užívání změní, budete o tom informováni zveřejněním nové verze na webových stránkách. Žádáme vás proto, abyste sledovali případné nové verze podmínek užívání.